Psycholoog Groningen
telefoonnummer psycholoog groningen 06 - 0000 0000
e-mailadres psycholoog groningen info@psychologenpraktijk-groningen.nl
psycholoog Groningen

Nieuwsberichten Psycholoog Groningen

Vergoedingsregelingen 2016

Ook in 2016 heeft mijn praktijk met vrijwel alle verzekeraars contracten afgesloten om voor vergoeding in aanmerking te komen.
Vanaf 2016 is er geen eigen bijdrage meer voor gesprekken. Wel dient u nog steeds rekening te houden met uw eigen risico dat aangesproken wordt. Dit is standaard € 385,- in 2016. Tenzij u een ander eigen risico hebt afgesproken met uw verzekeraar

Sinds 2015 zijn de regels voor psychologische behandelingen aangescherpt. Dit om de kosten in de gezondheidszorg hanteerbaar te houden. Dat betekent dat een aantal veelvoorkomende klachten niet meer voor vergoeding in aanmerking komen. Het gaat om de volgende klachten:
 • Aanpassingsproblemen zoals rouwverwerkingsklachten.
 • Relatieproblemen
 • Werkproblematiek
Voor deze klachten kunt u nog wel bij mij terecht, maar deze dient u zelf te betalen.

Ook is het zo dat mensen vanaf 2015 alleen nog behandeld kunnen worden wanneer ze een bepaalde stoornis hebben. Bij depressieve klachten is dan sprake van depressieve stoornis, bij angstklachten gaat het dan om angststoornissen etc. De komende jaren zal hier steeds strenger op worden toegezien.
Wilt u naar een psycholoog dan hebt u een verwijzing van uw huisarts nodig. (dit wordt door de verzekeraar verplicht gesteld). Hierin moet staan dat er bij u sprake is van een stoornis of het vermoeden van een stoornis.

Vanaf 2015 is er geen sprake meer van eerstelijnspsychologie (mijn praktijk) of tweedelijnspsychologie (instellingen zoals Lentis), maar van Basis Generalistische Geestelijke Gezondheidszorg (BGGGZ) of Specialistische Gezondheidszorg (SGGZ). Mijn praktijk valt onder de BGGGZ.
Dat betekent dat ik niet meer per gesprek kan declareren maar dat ik een pakket moet kiezen waar u binnen valt. Een pakket bestaat uit een maximaal aantal gesprekken. Er zijn de volgende pakketten:
 • Basis kort: maximaal 5 gesprekken
 • Basis middel: maximaal 8 gesprekken
 • Basis intensief: maximaal 12 gesprekken
Een deel van de gesprekken kan worden vervangen door internetcontact. Dit heet e-Health.
Daarnaast worden praktijken verplicht om bij een deel van de cliënten een voor- en nameting te doen. Hiermee heeft de verzekeraar meer grip op de effectiviteit van de behandelend psycholoog. Een gesprek duurt maximaal 45 minuten.

Kosten per gesprek
Wanneer u zelf wilt betalen dan bedragen de kosten voor een psychologisch gesprek 95 euro.
Wanneer het gaat om coachingsgesprekken dan bedragen de kosten € 95,- exclusief btw (€ 114,95 incl. btw).
Deze kosten kunt u niet declareren bij uw verzekeraar. Ik wil u vragen het bedrag iedere keer contant mee te nemen.
Voordelen van zelf betalen:
 • U krijgt niet onnodig het label van een psychische stoornis opgeplakt.
 • Geen bemoeienis van verzekeraars m.b.t. de manier en hoeveelheid gesprekken welke u mag krijgen.
 • U hoeft niet naar uw huisarts voor verwijsbrief.
 • Niemand, behalve degenen die u hier zelf over inlicht, weet dat u hier komt dus privacy en discretie verzekerd.
 • U bepaald of u wilt en kunt komen en wanneer het traject eindigt en niet de verzekering.
Psycholoog-NIP
Vergoedingen mogelijk
Afspraak op korte termijn

Heeft u nog vragen?

Neem dan vandaag nog vrijblijvend contact met mij op: psycholoog Groningen contact

Psycholoog Groningen is lid van:
nederlands instituut van psychologenNIP nederlands instituut psychologen vereniging eerstelijnspsychologen

Deel mijn website: